Energie-infrastructuren voor efficiënte netwerken

In het tijdperk van digitale transformatie is er grote behoefte aan technologieën en strategieën voor netwerken die op de toekomst zijn voorbereid, zowel binnen intelligente gebouwen en industriële omgevingen, als in de hoge snelheid datacenters. Daarvoor hebben de betrokken beslissers ook inzicht nodig in de huidige en toekomstige energie-infrastructuren.

Voor bijna elke netwerkinfrastructuur worden de volgende belangrijke eisen gesteld: voldoen aan een continu toenemende vraag naar meer data, bandbreedte en transmissiesnelheid. Maar tegelijkertijd ook kosten besparen, de schaalbaarheid en veiligheid verhogen en innovatiekansen bieden. Voor deze mix aan eisen is een innovatieve datacenter-architectuur nodig, die met de beste koper- en/of glasvezelbekabeling en aansluitmaterialen wordt gerealiseerd. Vervolgens zijn de voordelen van Power over Ethernet te benutten om beschikbare en alternatieve resources te optimaliseren.

Overzicht thema’s

Energie-infrastructuren voor efficiënte netwerken

Efficiënte informatie- & stroomvoorziening met PoE

Lees in deze whitepaper over de beste strategie om de Ethernet-infrastructuur in moderne gebouwen zowel te benutten voor alle datacommunicatie als de stroomvoorziening. Ontdek daarbij ook de mogelijke efficiencyvoordelen van geïntegreerde Power over Ethernet (PoE).

Digitale toekomst van gebouwen

De belangrijkste fasen in de levenscyclus van gebouwen zijn de planning, de bouw en de exploitatie. In al deze fasen vindt momenteel een technische revolutie plaats, waardoor gebouwen meer digitale omgevingen worden. Ruim de helft van alle activa ter wereld bestaat uit deze bebouwde omgeving, waarvan de infrastructuren voor communicatie, energievoorziening en andere services van oudsher echter gescheiden zijn aangelegd. Deze aanpak past niet meer in het nieuwe tijdperk van intelligente gebouwen.

In de totale waardeketen van investering, architectuur, ontwerp, bouw en exploitatie van onroerend goed is bekend dat de digitale infrastructuur moet worden benut om de duurzaamheid te verbeteren. Het is tegenwoordig nodig om intelligente onderling verbonden gebouwen te realiseren, waaraan mensen, bedrijven en gemeenschappen behoefte hebben. Dat is mede het gevolg van een nieuwe visie in de vastgoedsector op de gehele levenscyclus van bouw naar gebruik en duurzaamheid. 

Architecten, ingenieurs, adviseurs en bouwers nemen tegenwoordig beslissingen op basis van data. Nieuwe standaarden daarvoor worden ontwikkeld naarmate digitale technologie een belangrijkere waardepropositie voor de bouwsector wordt. Ethernet en vooral de Power over Ethernet (PoE)- standaard, die datacommunicatie en de stroomvoorziening via één kabel combineert, wordt een dominante technologie. Inzicht in de prestaties en voordelen van zo’n toekomstbestendige PoE-kabelinfrastructuur wordt daardoor de focus van fysieke, economische en digitale innovatie.

Opbouw van een robuuste netwerkinfrastructuur

Voor businesstoepassingen zoals productiesoftware, voorraadbeheer, kwaliteitsmanagement en voorspellende analyses is een betrouwbaar netwerk nodig, dat verder gaat dan alleen communicatieprotocollen. Het belang van de fysieke basisinfrastructuur, bestaande uit kabels, connectoren, kasten en panelen wordt vaak over het hoofd gezien. Door het snel toenemend aantal netwerkapparaten, onder andere door de ontwikkeling van het Internet-of-Things, kan de bestaande hardware en infrastructuur – die de afgelopen decennia is geïmplementeerd – snel overbelast raken.

De huidige digitale transformatie noodzaakt bedrijven om te veranderen. Het opkomende IoT en globaliserende productie zet bedrijven onder toenemende druk om de kosten te reduceren en nieuwe markten te ontwikkelen. Marktleidende fabrikanten investeren daarom in het verbeteren van hun netwerkbeheer, -betrouwbaarheid en -flexibiliteit. Om mogelijke risico’s te verkleinen bouwen ze redundante voorzieningen in en ontwerpen ze een bekabelingsinfrastructuur die de maximaal benodigde datasnelheid en -capaciteit voor het hele productienetwerk kan leveren.

Voor de fysieke netwerkinfrastructuur loont het om vooruit te denken. Door het installeren van de juiste kabels en componenten zijn namelijk prestatieproblemen en kostbare upgrades te voorkomen. Als het netwerk is aangelegd kost het namelijk veel tijd en geld om alsnog problemen op te lossen. Om een betrouwbaar en flexibel schaalbaar netwerk te realiseren baseren organisaties het ontwerp van hun fysieke infrastructuur op wereldwijde standaarden. Daarbij moeten tegenwoordig ook milieuaspecten worden meegenomen.

Hoe u een industrieel netwerk voor de toekomst realiseert

In dit artikel leest u hoe een standaard methode wordt gebruikt om de bekabelingsinfrastructuur te vertalen naar een schaalbare oplossing die alle belangrijke aspecten van het logische en fysieke netwerk integreert met behoud van vergaande flexibiliteit.

IT-beveiliging implementeren op de fysieke netwerklaag

Het integreren van beveiligingsoplossingen in behuizingen en andere netwerkcomponenten is een essentieel onderdeel van de fysieke en logische netwerkarchitectuur. Een vanuit veiligheidsoogpunt ontworpen netwerkarchitectuur, die correct is geïmplementeerd, maakt het mogelijk om meerdere beveiligingsniveaus elkaar te laten versterken om zowel het netwerk, de apparatuur als de mensen te beschermen. Daardoor zijn aanpassingen achteraf, of vervanging van onderdelen, in veel situaties overbodig. Fysieke beveiligingsoplossingen helpen tijd en kosten te besparen bij het voorkomen van beveiligingsincidenten, netwerkonderbrekingen, reparaties en vervanging van hardware.

Hoe voorkomt u veiligheidsrisico’s in schakelkasten?

Dit whitepaper analyseert en belicht welke beveiligingsoplossingen en componenten een effectieve toegangscontrole tot automatiseringssystemen mogelijk maken. Daarbij wordt ook gekeken naar maatregelen om de fysieke veiligheid van netwerkcomponenten te verhogen. Verder wordt er ingegaan op het waarborgen van de persoonlijke veiligheid bij het werken aan schakelapparatuur en kasten.

Productienetwerk efficiënt beheren

Het aanleggen van een productienetwerk is een complexe uitdaging met een veelheid aan te meten en te beheren fysieke middelen. Daartoe behoren zowel grote aandrijfsystemen en motoren, als veel kleine componenten zoals batterijen en sensoren. De meeste fabrieken werken met een preventief onderhoudsprogramma voor aan slijtage onderhevige objecten, op basis van specifieke metingen. Maar hoe zit het met het productienetwerk? Hoe is die kritieke infrastructuur te evalueren en te beheren?

Ethernet-netwerken voor fabrieken hebben zich ontwikkeld tot een belangrijke interface voor de communicatie tussen productie- en andere automatiseringssystemen. De snelle groei en standaardisatie van Ethernet binnen geautomatiseerde productiesystemen gaat gepaard met twee belangrijke eisen:

Hoe u een productienetwerk betrouwbaar en efficiënt kunt beheren

In dit whitepaper worden drie bewezen methoden belicht voor het bepalen van de meetcriteria die ervoor zorgen dat het hele industriële netwerk betrouwbaar en efficiënt te gebruiken en te beheren is

MDC-ondersteuning voor robuuste en geïntegreerde industriële netwerken

Het industriële netwerk is de ruggengraat voor data-acquisitie en -transmissie op belangrijke punten en vormt de basis voor talrijke toepassingen, waaronder:

Leveranciers van industriële automatiseringsoplossingen integreren Ethernet-verbindingen op alle productieniveaus, variërend van sensoren tot programmeerbare controllers en productieservers tot -schakelaars. Voor een storingsvrije werking is het van cruciaal belang dat verbindingen veilig zijn, beschermd zijn tegen omgevingsinvloeden en geoptimaliseerd zijn om de diagnose en het oplossen van problemen te versnellen. Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn om productienetwerken te isoleren bij eventuele veiligheidsrisico’s. Een micro-datacenter (MDC) biedt al deze mogelijkheden.

Een MDC bestaat uit de flexibel te gebruiken combinatie van hardware, software en bekabeling, die nodig is voor een ‘end-to-end’ netwerkknooppunt. Het is vergelijkbaar met een telecommunicatie- of netwerkruimte, maar tegelijkertijd veel kleiner dan het typische datacenter van een bedrijf.

Het belangrijkste kenmerk van een MDC is dat het de volledige infrastructuur van een datacenter – dus netwerkapparatuur, patchpanelen, kabelbeheer, aarding/aansluiting, stroom en koper/glasvezel kabels – in een compacte ruimte bevat. Speciaal ontworpen voor de bedrijfskritische behoeften van een productieomgeving. Zo’n MDC is een effectieve oplossing voor het aanleggen en onderhouden van betrouwbare, geïntegreerde en veilige netwerken.

Micro-datacenter voor veilige industriële netwerken

Leer in dit whitepaper hoe een micro-datacenter (MDC) de veiligheid, integratiemogelijkheden en robuustheid van industriële netwerken kan verhogen. Lees tevens meer over het concept achter het gebruik van een goed ontworpen MDC, om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van monitoring- en productiedata te beschermen.

Thermische bewaking van het datacenter

Het monitoren van de datacenteromgeving levert operators belangrijke data, analyses en informatie op die hen in staat stellen de efficiëntie te verhogen, het energieverbruik te verlagen en daarmee besparingen te realiseren. Modulaire thermische oplossingen, die gebruik maken van temperatuur- en drukmetingen om de ‘white spaces’ in het datacenter te bewaken, maken efficiencyverbeteringen inzichtelijk. Dit stelt operators in staat om hun doelen te behalen door potentieel kostenneutrale systemen te implementeren en voortdurend besparingen te realiseren.

Thermische bewaking en analyse van uw datacenter

Lees in dit artikel over het verschil tussen de white en gray spaces in datacenters en wat ‘strategische’ en ‘basis’ datacenters van elkaar onderscheidt. Ontdek tevens waarom het loont om te investeren in milieumonitoring voor datacenters. Leer verder hoe u de kosten en de milieugevolgen voor het koelen van datacenters aanzienlijk kunt verminderen.

De toekomst van glasvezelkabels in het datacenter

Datacenters en IT-omgevingen van bedrijven moeten de explosief toenemende datacommunicatie steeds sneller verwerken. Dat kan alleen via een toekomstbestendige bekabelingsinfrastructuur. Glasvezelkabels en -verbindingen zijn daarin kritische componenten, die bedrijven in staat stellen de huidige 10 Gbps en 40 Gbps Ethernet-verbindingen te upgraden naar 100 Gbps, 400 Gbps en hoger.

Voor de exploitanten van datacenters is het belangrijk de volgende vragen te beantwoorden:

Glasvezeltechnologie vormt de ruggengraat van huidige en toekomstige datacenters en bedrijfsnetwerken, omdat het de platformen ondersteunt die worden gebruikt voor datacommunicatie en -management. Het is van cruciaal belang dat nieuwe netwerken worden gebouwd volgens industriële normen die de basis bieden voor een coherente ontwikkeling.

Glasvezelinnovaties voor het datacenter

Ontdek in deze whitepaper welke criteria aan glasvezelkabels in datacenternetwerken worden gesteld om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar datavolume en transmissiecapaciteit. Leer ook welke hoge snelheid glasvezelconcepten passen bij een duurzame investeringsstrategie.

Intelligente en robuuste stroomvoorziening voor IT

Wie tegenwoordig de technische infrastructuur van datacenters, serverruimtes of IT-distributiepunten ontwerpt, krijgt te maken met verschillende meningen over de stroomvoorziening voor actieve componenten.

Gebouwbeheerders vertrouwen op een al jarenlang bewezen methode voor het distribueren en managen van de energievoorziening. De verantwoordelijken voor de netwerkinfrastructuur, de servers, de opslag en IT-activiteiten verzamelen daarentegen graag gedetailleerde informatie over alle afzonderlijke componenten. Vaak zijn de bedrijfsdoelstellingen het uitgangspunt voor die ambities – zoals een hogere efficiëntie, redundantiebehoeften en de operationele veiligheid. Maar ook preventief onderhoud van kritische componenten en de daarmee gepaard gaande vermindering van mogelijke storingen.

Voor de meeste bedrijven is IT geen ‘kostenpost’ meer, maar een bedrijfskritische afdeling. Behalve hun oorspronkelijke functie helpen IT-ers namelijk gebouwen intelligenter te beheren, kosten te besparen en bedrijfsrisico’s te reduceren. Zonder goed functionerende IT-systemen en een snel netwerk is tegenwoordig geen interne en externe communicatie, geen boekhouding en geen logistiek mogelijk!

Hoe datacenters profiteren van intelligente powerstrips

Dit whitepaper belicht de functionaliteit en prestaties van intelligente powerstrips met sensoren, indicatoren, schakelelementen en netwerktoegang. Het analyseert tevens de toepassing van deze stroomverdelers (PDU's) in patchkasten en de operationele voordelen die ze bieden. De belangrijkste onderwerpen zijn: veiligheid, efficiëntie en een kosten-/batenanalyse.

Besturingssystemen en veiligheidsoplossingen zijn veel efficiënter en schaalbaarder geworden dan in het verleden, dankzij moderne IP-gebaseerde systemen. De mogelijkheden daarvan zijn vrijwel ongelimiteerd in termen van nauwkeurigheid en het voorkomen van valse alarmen.

Als systemen in de nabije toekomst zelfs met kunstmatige intelligentie worden uitgebreid, terwijl ze nog voldoen aan industriële normen uit het ‘pre-Internet-tijdperk’, zijn uitdagingen bij het implementeren van moderne infrastructuurontwerpen onvermijdelijk.

Drie spanningsvelden voor de datacenterinfrastructuur

Lees in deze whitepaper hoe u een datacenterinfrastructuur slimmer, efficiënter en veiliger kunt maken met de functionaliteit van intelligente powerstrips. Lees ook over de toenemende eisen die tegenwoordig aan datacenters worden gesteld en de prestaties van moderne stroomdistributiesystemen (PDU's).
Dit artikel aanbevelen

Onze aanbevelingen voor u

Toekomst glasvezelkabels voor datacenters

Toekomst glasvezelkabels voor datacenters

Ontdek in deze whitepaper aan welke criteria glasvezelkabels in datacenternetwerken moeten voldoen om de groeiende vraag naar datavolume en transmissiecapaciteit te kunnen bijhouden.

De nieuwe Europese catalogus van Panduit

De nieuwe Europese catalogus van Panduit

een full-line 2020 EMEA catalogus voor netwerkinfrastructuren, die de meest up-to-date informatie bevat over Panduit producten en oplossingen voor de Europese markt

IndustryExpo Online

IndustryExpo Online

Kom binnen en ontdek onze nieuwste oplossingen voor datanetwerk- en industriële elektrotechnische infrastructuren.