• Duits
  • Nederlands
  • Italiaans
  • Frans

privacybeleid

1. Het belang van gegevensbescherming

Voor ons is data de basis voor het leveren van een uitstekende service. Maar onze belangrijkste troef is het vertrouwen van onze klanten. Het beschermen van klantgegevens en deze alleen gebruiken op de manier die onze klanten van ons verwachten is onze hoogste prioriteit. Daarom is de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Het is voor ons ook belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken.

2. Wettelijke kennisgeving, uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op onze website is zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. We stellen alles in het werk om deze informatie voortdurend uit te breiden en te actualiseren. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de volledigheid, juistheid en uiteindelijke actualiteit. Bovendien behoudt MBmedien Group GmbH zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen.

MBmedien Group GmbH is niet aansprakelijk voor claims in verband met deze internetpagina’s. Hetzelfde geldt voor alle andere websites die via een hyperlink worden verwezen of voor pagina’s die via een hyperlink naar de internetpagina’s van MBmedien Group GmbH verwijzen.

Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud en de structuur, evenals de teksten, afbeeldingen, grafieken, bestanden enz. die op de website worden gebruikt, zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. De overdracht, wijziging, commercieel gebruik of gebruik in andere websites of media is niet toegestaan of vereist de voorafgaande toestemming van MBmedien Group GmbH.

3. Contactformulier

Wanneer u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. Verzameling en verwerking van http-protocolgegevens

Bij het bezoeken van onze website en elke keer dat een bestand wordt gedownload, verzamelt onze webserver protocolinformatie over deze processen (bijv. browsertype, datum en tijdstip van het downloaden). Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Het is voor ons dus niet mogelijk om de verzamelde gegevens toe te wijzen aan een specifieke natuurlijke persoon.

Al deze informatie wordt door ons alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd. Deze info zal niet worden doorgegeven aan derden. Wij koppelen deze gegevens niet aan andere gegevens. Bovendien worden de gegevens regelmatig binnen een week na een statistische evaluatie gewist.

5. Gebruik van persoonsgegevens

lijke gegevens worden door ons alleen verzameld als en voor zover u deze gegevens aan ons meedeelt. In het bijzonder zullen deze persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor reclame- en marktonderzoekdoeleinden en voor de vormgeving van onze diensten als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

De gegevens worden zonder uw toestemming alleen aan derden doorgegeven als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Google Analytics / Matomo

Sommige van onze pagina’s kunnen tijdelijk gebruik maken van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”) en de open source software Matomo. Beide gebruiken zogenaamde “cookies” (*). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Google kan eventueel opdracht geven tot het verwerken van de gegevens. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. In tegenstelling tot Google Analytics wordt de informatie die Matomo via cookies genereert alleen lokaal opgeslagen en geëvalueerd.

(*)Gebruik van cookies

Cookies zijn gegevensrecords die van de webserver naar de webbrowser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. U bepaalt of cookies kunnen worden verzameld door uw browser zo in te stellen dat u wordt geïnformeerd voordat een cookie wordt opgeslagen en dat de opslag alleen plaatsvindt als u dit uitdrukkelijk accepteert. Als u echter het gebruik van cookies weigert, kan de website voor u van beperkt nut zijn. Wij gebruiken cookies alleen voor het verkrijgen van informatie over het gebruik van onze website en voor statistische doeleinden. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Het gebruik is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, zin 1, onder f) DSGVO. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, zoals

  • Browsertype/-versie,
  • het gebruikte besturingssysteem,
  • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
  • Tijdstip van de serveraanvraag, 

wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. We hebben ook de code “anonymizeIP” toegevoegd aan Google Analytics op deze website. Dit garandeert de afscherming van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij willen u erop attenderen dat wanneer u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kan gebruiken.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door te klikken op deze link. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze site bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

We gebruiken ook Google Analytics om de gegevens van dubbelklik cookies te evalueren en ook AdWords voor statistische doeleinden. Als u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen in de Ads Preferences Manager.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help.

7. Recht op informatie

U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de over u opgeslagen gegevens, met inbegrip van de herkomst en de ontvanger van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. Als u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunt u deze te allen tijde laten verwijderen. Stuur uw aanvraag per brief of per e-mail naar onze onderstaande adressen.

8. Over ons

Dit is het privacybeleid van:

MBmedien Group GmbH
Europark Fichtenhain A 13a
47807 Krefeld, Germany
Telefon: +49 (0)2151  5192-0
Telefax: +49 (0)2151  5192-99
Email: info@mbmedien.de
Website: https://www.mbmedien.group

Voor vragen over dit privacybeleid kan u per post of e-mail (dsb(at)mbmedien.de) contact opnemen met onze afdeling Gegevensbescherming